Fugl Fønix i sin helhed.

Udsnit 1

Udsnit 2

Udsnit 3

Udsn.4

Udsnit 5

Udsn.6

Udsn.7

Udsn.8

Udsn.9

Udsn.10

Udsn.11


Kender du legenden om Fugl Fønix?

Fugl Fønix stammer fra Egypten, og der er kun én af dem ad gangen. Man skulle tro, at det var en truet art, men fugl Fønix havde evnen til at genopstå. 

Fønix levede længe, ifølge nogle forfattere 500 år, hvorefter den brændte sig selv op i sin rede. Af asken genopstod så en ny Fønix, som igen levede 500 år, hvorefter den brændte sig selv op ...
Andre forfattere opgav alderen til flere år, op til mere end 7000 år, og der er også beretninger om, at Fønix i stedet for at brænde op, skulle lægge sin døde far i en kiste af myrra, drage fra Arabien til solgudens tempel i Egypten og begrave ham der.

Fønix er smuk, den har dels gyldne dels røde fjer, i øvrigt er den på størrelse med og har skikkelse omtrent som en ørn.

Fønix blev som flere andre fabeldyr brugt som symbol i den kristne kirke. Fordi den kunne genopstå blev den symbol for Jesus Kristus og for dåben. Jesus Kristus, fordi han genopstod på tredjedagen efter korsfæstelsen; dåben, fordi den opfattes som en genfødelse, jf. dåbsritualet, hvori det bl.a. hedder: Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som nu har genfødt dig ved vand og Helligånden ...

Maleriet fik jeg færdiggjort d.27 august 2005.