Et jævnt og muntert, virksomt liv på jord.
Jeg tænker - altså er jeg!
Jeg har altid tænkt meget over livet og døden.
Desværre er der langt flere spørgsmål end svar.
Det er menneskets vilkår.
Denne usikkerhed burde gøre os ydmyge på en positiv måde og gøre det muligt for os at kunne mødes og tale sammen på tværs af alle skel og grænser i tro og livsstil.
Men vi har lov at tro og håbe og det har mennesker altid gjort, sjovt nok.
De sidste 2000 år har været Kristendommens årtusinder, og selvom det er blevet misbrugt til meget, er det dog stadig for mig det smukkeste og bedste budskab mennesket har modtaget nogensinde.
At Gud elsker os på trods af alt det dårlige vi af og til binder an med og gir os tilgivelse og en ny start hver eneste dag, hvis vi ønsker det.
Budskabet er så overraskende og usædvanligt, at jeg godt kan få den tanke, at dette ikke kan være menneskeskabt.
Tænk, hvis nu!!!!!
Så er alting måske alligevel ikke tilfældigt og meningsløst  .
Christianity - 2000. Kristendom i 2000 år.
Tro og tvivl.

Dette billede malede jeg over flere måneder, mens jeg havde en depression. Jeg havde fået det gode råd af en ven  bare at sidde med bibelen opslået på salmerne og bare læse, selvom jeg ikke syntes, jeg kunne koncentrere mig om det. Han mente, det alligevel ville gøre sin virkning.Jeg blev hængende ved Salme 23, som jeg gentog om og om igen, utrolig salme. Det blev så til dette billede, som har været udlånt i perioder bl.a. til "I Mesterens Lys". Hvor i al fald et menneske kom til tro via dette billede. Han var på min alder, og han fik den forret, at jeg aldrig ville sælge den til andre end ham. Han er siden død i en ung alder, så nu kan billedet ikke sælges, så den kan kun lånes, hvis man passer godt på den.

Herren er min Hyrde. Salme 23. Go at lære udenad til trængselstider.
Kristentro for mig.
Jeg har læst teologi i flere omgange i den tro, at jeg skulle være præst i Den Danske Folkekirke. At jeg ikke blev det, er jeg glad for idag. Jeg har været med i mange forskellige grene af kirkens arbejde og bevægelser gennem min levetid og jeg har i en årrække arbejdet ved Haderslev Domkirke som kordegneafløser, kirketjener og kirkesanger.
Trods alt det, har jeg haft meget svært ved at finde en bås, hvor jeg passede ind. Jeg har ofte været træt af det. Nu ser jeg det mere og mere som en styrke, at jeg som kunstner kender til mange forskellige bevægelser og troesretninger, har modtaget meget godt via det og gør det stadig indimellem, og forsøger at omsætte noget af det i mit arbejde med at skabe dette sted, som gerne skulle kunne rumme folk af mange forskellige observanser, som her kan mødes og uforpligtende lære mennesker at kende, man ellers aldrig ville komme i snak med.
For mig er tro vigtig i min hverdag og det gør mit liv rigt også i perioder med modgang.
7 april 2007. konverterede jeg  og blev katolik. I den Katolske Kirke finder jeg en stor troskab overfor de værdier, jeg som betyder meget for mig - og samtidig en stor mangfoldighed.
Ora et labora kunne godt stå på et skilt over min hverdag. For min travle hverdag er præget af disse to ting.
Jeg har masser at lave, så det jeg skal tage mig tid til - er bønnen. Alligevel føler jeg, at jeg går i konstant bøn, nok også  fordi jeg let bli`r bekymret og angst for døden, fremtiden o.s.v. Så er det godt at gemme sin sjæl og ånd hos Gud, som jeg håber på og tror på.
Jeg har i mange situationer følt Guds konkrete indgreb i min hverdag, og det er da meget troes-styrkende, selvom det er noget, hjernen aldrig fatter helt.
Den yndigste rose er funden.
Påske i Ellekrattet.
Når det er påske, har det gennem flere år været en tradition her i Ellekrattet, at vi  langfredag rejser et kors , hvorpå vi alle har banket et søm gennem et rødt hjerte - fast på korset. Påskedag samles vi ved korset m. påskeliljer, som vi planter ved korsets fod og synger en påske salme. Vi vil gerne fejre påsken med megen stilhed og tid til eftertanke. Påske en en særlig højtid, som vi holder meget af - også fordi den ikke er nær så kommercialliseret som julen.
Den yndigste rose er funden!