Gud bevare Danmark - God save DK. 30x30. akryl på lærred.

Brat opvågnen - Sudden awakening. 30x30 akryl på lærred.

Nationalfugl i knibe - National Bird in difficulties. 30x30 - akryl på lærred.

Integreret havfrue - Integrated mermaid. 30x30 - akryl på lærred.

Det glade vanvid - it`s sheer madness. 60x20 - akryl på lærred.

Lad propperne springe - Let the corks go! 60x20 - akryl på lærred.

Fanatisme - fanatism. 60x20 - akryl på lærred.

Helhunden - the dog from hell. 60x20 - akryl på lærred.

Alt det lort - all that shit. 40x80 akryl på lærred.

Det blev en rotte - it became a rat. 80x30 - akryl på lærred.

Surt show - bad show. 100x30 akryl på lærred.

Pølsefabrikken - factory of sausage. 30x40 akryl på lærred.

Ormegård - wormsfarm - 30x40 akryl på lærred.

Påvirkning - Influence. 30x40. akryl på lærred.

Fusion - 30x40 -akryl på lærred.

Reformvenlige præster i små røde biler. Reforming vicars. 60x20. akryl på lærred.

Vanvittigt samfund - Crazy society. 30x30. akryl på lærred.

Relationer - relations. 30x30 - akryl på lærred.

"Forbrugsfest" - Dansen omkring vor tids guldkalv. 30x30. akryl på lærred.

"guldkalven" - Vor tids helligdom. 30x30. Akryl på lærred.

"Hellige frie fugle" - 80x60 - akryl på lærred.

"Little boy on earth". Lille blå dreng m. fugl. 60x50. Akryl på massionit.

"Cross of our time"/"Vor tids kors". 50x50. Akryl på lærred.

"Cage bird". /"Stuefugl.

"Choked off"./"Hold kæft".

"Swansong"./"Svanesang".

Indimellem får jeg lyst til at lave en kritisk kommentar til min samtid. Her har jeg samlet nogle af dem, som blev omsat til billeder.